STUDIU PRIVIND STABILIREA LIMITELOR PENTRU FIECARE PUNCT CRITIC DE CONTROL IN PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE AL LAPTELUI ŞI PRODUSELOR LACTATE

Aurelia Pece, C. Coroian, Bianca Ghirilă, Gh. Mureşan

Abstract


Limita critica este valoarea prescrisa a unui anumit parametru al produsului sau al procesului într-un punct critic de control, a carei depaşire/nerespectare ar pune în pericol sanatatea sau viaţa consumatorului. La stabilirea limitelor critice trebuie sa se ţina seama şi de prevederile legislative în vigoare. Dupa stabilirea punctelor critice de control trebuie sa se precizeze care sunt componentele critice asociate fiecarui punct critic de control, precum şi valorile limita ce trebuie respectate, sau pot fi atinse pentru acestea. Valorile limita care se stabilesc pentru parametrii din punctele critice de control nu au în vedere considerentele tehnologice, ci doar pe cele legate de inocuitatea produsului finit.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15835/arspa.v63i3-4.3000Copyright (c)AGRICULTURA
AcademicPres
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
3-5 Manastur St., 400372 Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40-264-596.384 | Fax: +40-264-593.792 
biroupublicatii@usamvcluj.ro