Buletinul Informativ ASAS


Journal Homepage Image

COLEGIUL DE REDACÅ¢IE:
PreÅŸedinte:

Membri:

Secretar de redacţie:

Tehnoredactare computerizată:

  • Florina VAIDA

Web page:


Publicaţia "BULETIN INFORMATIV" apare sub egida Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti"

Sediul Filialei:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

Cluj-Napoca, Str. Mănăştur nr. 3, Cluj-Napoca

Tel. 0264-596384; Fax: 0264-593792

E-mail: rsestras@usamvcluj.ro

Announcements

 

11 noiembrie 2016 - Ședința ASAS, Filiala Cluj-Napoca

 

Imagini de la Adunarea Generală a Filialei din 11 nov. 2016, USAMV Cluj-Napoca

 
Posted: 2016-11-11 More...
 
More Announcements...