Buletin informativ ASAS, Filiala Cluj, anul XIV, nr.1(27), 2015

Radu E. SESTRAS

Abstract


ACADEMIA DE ÅžTIINÅ¢E AGRICOLE ÅžI SILVICE

“Gheorghe Ionescu Åžișeștiâ€

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Buletin informativ, anul XIV, nr.1(27), 2015


CUVÂNT ÎNAINTE

ÃŽn actualul „Buletin informativ†al Filialei Cluj-Napoca a Academiei de ÅžtiinÅ£e Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Åžișești†(anul XIV, nr.1(27) 2015), prezentăm structura filialei, profesia și adresa membrilor ei, unităţile care aparÅ£in filialei și Conducerea actuală a ASAS .

Filiala Cluj-Napoca a ASAS (constituită în 28 mai 2002) are în prezent, zece comisii de lucru (șase din anul 2002, una din 2005, două din 2010 și una constituită în 2011): „ŞtiinÅ£a solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor și protecÅ£ia mediului†(2002); „Cultura plantelor de câmp†(2002); „Horticultură†(2002); „Zootehnie†(2002), „Medicină Veterinară†(2002); „Economie agrară†(2002); „Mecanizare†(2005); „Biotehnologii†(2010); „Industrie alimentară†(2010), „Silvicultură†(2011).

Filiala Cluj-Napoca a ASAS reunește în prezent 33 personalităţi știinÅ£ifice consacrate din domeniile amintite mai sus: 4 membri de onoare, 6 membri titulari, 8 membri corespondenÅ£i și 15 membri asociaÅ£i ai ASAS, din Universitatea de ÅžtiinÅ£e Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și unităţile de cercetare-dezvoltare care aparÅ£in filialei.

 

aprilie, 2015

 

Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN

Președintele Filialei Cluj-Napoca a ASAS


Full Text:

PDF