Buletin informativ ASAS, Filiala Cluj, anul XIV, nr.2(28), 2015

Radu E. SESTRAS

Abstract


ACADEMIA DE ÅžTIINÅ¢E AGRICOLE ÅžI SILVICE

“Gheorghe Ionescu Åžișeștiâ€

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Buletin informativ, anul XIV, nr.2(28), 2015

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

activitatea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS (2015)

 

 • Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2015 prezentată în actualul Buletin informativ al filialei (anul XIV, nr.2(28), 2015) a fost elaborată de Președintele filialei în colaborare cu Biroul de conducere al filialei și responsabilii comisiilor de lucru (pentru cap.4) în baza materialelor primite de la aceștia (solicitate prin adresa noastră nr.12 din 8.10.2015).
 • Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2014 (publicată în Buletinul informativ al filialei, anul XIII, nr.2(26) 2014) a fost trimisă Președintelui ASAS, Secretarului General al ASAS, PreședinÅ£ilor SecÅ£iilor știinÅ£ifice ale ASAS, precum și tuturor membrilor filialei.
 • Biroul de conducere al filialei a aprobat structura comisiilor de lucru și activităţile propuse de acestea pentru anul 2015 (solicitate prin adresa noastră nr.2 din 20.01.2015), cuprinzând: manifestări știinÅ£ifice, dezbateri interdisciplinare, analiza unor unităţi de cercetare etc.
 • ÃŽn ședinÅ£ele din 10.03.2015 și 14.05.2015 a Biroului filialei cu participarea responsabililor comisiilor de lucru, s-a actualizat și aprobat componenÅ£a comisiilor de lucru și a activităţii filialei pe anul 2015 .
 • Prin adresa noastră nr.4 din 10.03.2015, s-a trimis (pentru informarea colegilor din comisiile filialei), adresa ASAS, Cabinetul Președintelui (nr.991/4.03.2015) trimisă instituÅ£iilor și staÅ£iunilor de profil, cu argumentele înaintate conducerii MADR pentru introducerea unităţilor de cercetare și învăţământ în Planul PNDR 2014-2020 (adresa ASAS 667/11.02.2015). De asemenea am atașat și adresa MADR (77206/27.02.2015), referitor la solicitarea ASAS, cu răspunsul informal transmis de Comisia Europeană - DirecÅ£ia Dezvoltare Rurală, în care se arată că unităţile de cercetare-dezvoltare și inovare vor fi enumerate distinct în cadrul Ghidului solicitantului aferent subsumării 4.1. - „InvestiÅ£ii în exploataÅ£iile agricoleâ€. Se prezintă și posibilităţile, în acest sens, a unităţilor de învăţământ agricol, gimnazial și universitar.
 • Filiala Cluj-Napoca a ASAS a făcut propuneri pentru alegerea de noi membri ASAS și propuneri de cărÅ£i pentru premiile ASAS (în baza regulamentelor ASAS, în acest sens).
 • Biroul filialei a analizat modul de realizare a activităţilor prevăzute de comisiile de lucru și a contribuit la realizarea acestor activităţi, prin participarea activă la aceste manifestări.
 • ÃŽn ședinÅ£a Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS din data de 22.10.2015 (cu participarea responsabililor comisiilor de lucru) s-a aprobat Darea de seamă a filialei pe anul 2015 și s-au luat măsurile pentru organizarea Adunării Generale din 20.11.2015 (adresa noastră nr.15 din 06.11.2015), cu următoarea ordine de zi:
 1. Discutarea și aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2015;
 2. Evaluarea și orientarea activităţii de cercetare a unităţilor care aparÅ£in Filialei Cluj-Napoca a ASAS;
 3. Diverse.

 

ÃŽn Adunarea Generală a Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 20.11.2015 s-a aprobat Darea de seamă a filialei pe anul 2015, prezentată în actualul Buletin informativ (anul XIV, nr.2(28), urmând să fie trimisă Președintelui ASAS, Secretarului General al ASAS, PreședinÅ£ilor secÅ£iilor știinÅ£ifice ale ASAS și tuturor membrilor filialei.

 

Noiembrie, 2015

Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN

Președintele Filialei Cluj-Napoca a ASAS


Full Text:

PDF