Buletin informativ ASAS, Filiala Cluj, anul XV, nr.1(29), 2016

Radu E. SESTRAS

Abstract


ACADEMIA DE ÅžTIINÅ¢E AGRICOLE ÅžI SILVICE

“Gheorghe Ionescu Åžișeștiâ€

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Buletin informativ, anul XV, nr.1(29), 2016

 

Cuvânt înainte

ÃŽn actualul „Buletin informativ†al Filialei Cluj-Napoca a Academiei de ÅžtiinÅ£e Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Åžișești†(anul XV, nr.1(29) 2016), prezentăm structura filialei, profesia și adresa membrilor ei, unităţile care aparÅ£in filialei și Conducerea actuală a ASAS.

Filiala Cluj-Napoca a ASAS (constituită în 28 mai 2002) are, în prezent, zece comisii de lucru (șase din anul 2002, una din 2005, două din 2010 și una constituită în 2011): „ŞtiinÅ£a solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor și protecÅ£ia mediului†(2002); „Cultura plantelor de câmp†(2002); „Horticultură†(2002); „Zootehnie†(2002), „Medicină Veterinară†(2002); „Economie agrară†(2002); „Mecanizare†(2005); „Biotehnologii†(2010); „Industrie alimentară†(2010), „Silvicultură†(2011).

Filiala Cluj-Napoca a ASAS reunește în prezent 37 personalităţi știinÅ£ifice consacrate din domeniile amintite mai sus: 5 membri de onoare, 6 membri titulari, 9 membri corespondenÅ£i și 17 membri asociaÅ£i ai ASAS, din Universitatea de ÅžtiinÅ£e Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și unităţile de cercetare-dezvoltare care aparÅ£in filialei.

 

Cuprins

1. Filiala Cluj-Napoca a ASAS

1.1. Membrii filialei

1.2. Biroul de conducere al filialei

1.3. Comisiile de lucru ale filialei

2. Profesia și adresa membrilor filialei

3. Unităţi care aparţin filialei

4. Conducerea ASAS

 

Aprilie, 2016

Prof.univ.dr. Leon Sorin MUNTEAN

Președintele Filialei Cluj-Napoca a ASAS

***


Full Text:

PDF