Buletin informativ ASAS, Filiala Cluj, anul XV, nr.2(30), 2016

Radu E. SESTRAS

Abstract


ACADEMIA DE ÅžTIINÅ¢E AGRICOLE ÅžI SILVICE

“Gheorghe Ionescu Åžișeștiâ€

FILIALA CLUJ-NAPOCA

Buletin informativ, anul XV, nr.2(30), 2016

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

activitatea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS (2016)

 

-Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2016 prezentată în actualul Buletin informativ al filialei (anul XV, nr.2(30), 2016) a fost elaborată de Președintele filialei în colaborare cu Biroul de conducere al filialei și responsabilii comisiilor de lucru (pentru cap.4) în baza materialelor primite de la aceștia (solicitate prin adresa noastră nr.9 din 7.10.2016).

-Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2015 (publicată în Buletinul informativ al filialei, anul XIV, nr.2(28) 2015) a fost trimisă Președintelui ASAS, Secretarului General al ASAS, PreședinÅ£ilor SecÅ£iilor știinÅ£ifice ale ASAS, precum și tuturor membrilor filialei.

-Biroul de conducere al filialei a aprobat structura comisiilor de lucru și activităţile propuse de acestea pentru anul 2016 (solicitate prin adresa noastră nr.2 din 11.01.2016), cuprinzând: manifestări știinÅ£ifice, dezbateri interdisciplinare, analiza unor unităţi de cercetare etc.

-ÃŽn ședinÅ£ele din 11.02.2016 și 14.04.2016 ale Biroului filialei cu participarea responsabililor comisiilor de lucru, s-a actualizat și aprobat componenÅ£a comisiilor de lucru și a activităţii filialei pe anul 2016 .

-Filiala Cluj-Napoca a ASAS a făcut propuneri pentru alegerea de noi membri ASAS și propuneri de cărÅ£i pentru premiile ASAS (în baza regulamentelor ASAS).

-S-a elaborat și publicat Buletinul informativ al Filialei Cluj-Napoca a ASAS anul XV, nr.1(29) 2016, în care s-a prezentat structura filialei, profesia și adresa membrilor ei, unităţile care aparÅ£in filialei și conducerea actuală a ASAS, difuzat membrilor filialei, unităţilor care aparÅ£in filialei și conducerii ASAS.

-Biroul filialei a analizat modul de realizare a activităţilor prevăzute de comisiile de lucru și a contribuit la realizarea acestor activităţi, prin participarea activă la aceste manifestări.

-ÃŽn ședinÅ£a Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS din data de 20.10.2016 (cu participarea responsabililor comisiilor de lucru, invitaÅ£i prin adresa noastră nr.10 din 12.10.2016) s-a aprobat

 

Darea de seamă a filialei pe anul 2016 și s-au luat măsurile pentru organizarea Adunării Generale din 11.11.2016 (adresa noastră nr.12 din 28.10.2016), cu următoarea ordine de zi:

 

1. Discutarea și aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2016;

2. Evaluarea și orientarea activităţii de cercetare a unităţilor care aparÅ£in Filialei Cluj-Napoca a ASAS;

3. Diverse.

 

ÃŽn Adunarea Generală a Filialei Cluj-Napoca a ASAS din 11 noiembrie 2016 s-a aprobat Darea de seamă a filialei pe anul 2016, prezentată în actualul Buletin informativ (anul XV, nr.2(30), urmând să fie trimisă Președintelui ASAS, Secretarului General al ASAS, PreședinÅ£ilor secÅ£iilor știinÅ£ifice ale ASAS și tuturor membrilor filialei.

 

Noiembrie, 2016

 

Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN

Președintele Filialei Cluj-Napoca a ASAS


Full Text:

PDF