Strategia gestionării deşeurilor la nivelul regiunii 6 Nord - Vest

Marian PROOROCU, Raluca HAŢEGAN, Antoanela POPOVICI, Ioan OROIAN, Ioan ASCHILEAN

Abstract


Strategia gestionării deşeurilor la nivelul Regiunii 6 N-V are ca scop dezvoltarea şi implementarea unui management durabil, în domeniu. Liniile directoare ale acesteia sunt cuprinse în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD). Aplicată asupra deşeurilor menajere şi asimilabile din industrie, comerţ, instituţii, a deşeurilor de ambalaje, urmăreşte „drumul” acestora, de la colectare până la eliminare, cu respectarea cerinţelor legislative.

Keywords


strategie; gestionare deşeuri; PRGD

Full Text:

PDF