Fundamentarea ştiinţifică pentru includerea zonei Cuşma în reţeaua ecologică Natura 2000 - crearea premiselor pentru desfăşurarea proiectului

Marian PROOROCU, Paul BELDEAN, Liviu FECHETE-RADU, Ioan OROIAN

Abstract


Ca stat membru al UE, România şi-a asumat în domeniul protecţiei naturii obligaţia de a contribui la crearea Reţelei “Natura 2000” proporţional cu reprezentarea pe teritoriul său a habitatelor naturale de interes comunitar şi a habitatelor speciilor de interes comunitar. Situl Natura 2000 Cuşma are o suprafaţă de 44853 ha şi prezintă un potenţial deosebit pentru identificarea unor populaţii viabile a unor specii de interes comunitar. USAMV Cluj-Napoca, a demarat un proiect de cercetare intitulat “Fundamentarea ştiinţifică pentru includerea zonei Cuşma (jud. Bistriţa-Năsăud) în Reţeaua Ecologică Europeană “Natura 2000”” cu scopul de a obţine date referitoare la patrimoniul natural al zonei Cuşma şi de a promova la nivel european, naţional şi regional aceste date. Obiectivele proiectului sunt: identificarea habitatelor şi speciilor, evaluarea cantitativă a populaţiilor de floră şi faună, realizarea unei baze de date, crearea premiselor pentru elaborarea şi implementarea unui plan de management adecvat, stabilirea unor relaţii de colaborare cu factorii interesaţi din zonă. Pe parcursul primei etape a proiectului, au fost realizate următoarele activităţi: descrierea sitului Cuşma; elaborarea strategiei de lucru; crearea paginii web a proiectului; organizarea de întâlniri de comunicare şi promovare a proiectului.

Keywords


fundamentare; Natura 2000; Cuşma

Full Text:

PDF