Reconstrucţia ecologică a terenurilor agricole degradate prin alunecare (B)

Marilena MĂRGHITAŞ, Mihai RUSU, Tania MIHĂIESCU, Cornel TOADER

Abstract


Lucrarea de faţă prezintă reabilitarea unei suprafeţe de teren degradată prin procesul de alunecare a terenului şi prin depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere în vecinătatea apelor curgătoare din perimetrul marelui oraş Cluj - Napoca. Degradarea terenului prin alunecare s-a produs în primăvara anului 2005, ca urmare a cantităţilor mari de precipitaţii căzute, a reţelelor de canalizare colmatate de pe marile artere ale clujului şi a trotuarelor nereparate de zeci de ani. În aceste condiţii, şuvoaiele de apă de pe străzi, în urma ploilor torenţiale, s-au revărsat în grădinile învecinate străzilor, producând dislocări apreciabile de mase de pământ în apropierea pârâurilor neregularizate şi colmatate cu gunoaie. Refacerea terenului degradat a impus în primul rând, regularizarea pârâului în vecinătatea suprafeţei alunecate, oprirea alunecării terenului prin zid de susţinere, preluarea apelor pluviale de pe suprafaţa afectată printr-o reţea de conducte cu deversare în pârâul din vecinătatea terenului (acesta fiind în pantă de peste 6%). Pentru menţinerea stabilităţii terenului, pe parcurs s-au efectuat lucrări de terasamente, înierbarea taluzurilor şi a teraselor, plantarea speciilor arboricole cu înrădăcinare puternică, curăţirea permanentă a pârâului de gunoiele ce vin din amonte şi supravegherea atentă şi permanentă a suprafeţei reabilitate.

Keywords


reconstrucţie ecologică; teren agricol; degradare

Full Text:

PDF