Emisiile în aer produse de agricultura în Austria si România

Michael Anderl

Abstract


În lucrare este prezentata o perspectiva comparativa a emisiilor gazelor de sera în intervalul 1990 – 2007 în
Austria si România, în contextual tendinţelor EU – 27, cu accent pe sursele din agricultura. Emisiile de gaze cu effect de
sera (GES) prodse de agricultura în EU – 27 între 1990 si 2007 sunt în principal reprezentate de metan (CH4) oxidul de
azot (N2O) si amoniac (NH3). În Austria, în toate sectoarele a fost înregistrata o tendinţa descendenta a acestor emisii pe
parcursul întregului interval. În România, pe parcursul aceluiasi interval analizat, emisiile de GES din sectorul agricol
românesc au avut aceeasi tendinţa. Principala cauza a scaderii emisiilor de metan si oxid de azot, în ambele situaţii
analizate (respectv sectoarele agricole din Austria si Românian) este scaderea numarului de animale. În ceea ce priveste emisiile de amoniac, scaderea acestora a fost rezultatul îmbunataţirii situaţiei în diverse sectoare: adaposturi, silozuri, distribuţie, alimentaţia animalelor.

Keywords


gaze de sera, industrie, metan, oxid de azot, amoniac

Full Text:

PDF