Modalităţi de cuantificare a PM10 şi PM2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată

Ioan Oroian, Laura Paulette, Cristian Iederan, Ioan Brasovean, Petru Burduhos, Claudia Balint

Abstract


Distribuţia particulelor PM10 şi PM2,5 în funcţie de dimensiunea lor constituie un parametru fizic important ce afectează sănătatea publică. Pe parcursul lunilor ianuarie – februarie 2009 a fost realizat un experiment cu scopul cuantificării PM10 şi PM2,5 din aerul ambiental al incintei Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca, cu ajutorul dotării existente în Laboratorul Mobil de Control al Calităţii Aerului. Particulele materiale au fost cantificate gravimetric în conformitate cu SR EN 12341: 2002, iar probele au fost prelevated cu un sistem Sven – Lackel. Indicatorii PM10 şi PM2.5 au avut valori situate în limitele admise (50 μg/m3), dar au înregistrat o variabilitate foarte mare, respectiv 63,33% pentru PM10 şi 771,71% pentru PM2,5. S-a înregistrat o corelaţie moderată între valorile PM10 şi PM2,5 pe parcursul perioadei exprimentale (r = 0,55960).

Keywords


calitatea aerului, PM10 şid PM2,5, cuantificare, standarde, corelaţie

Full Text:

PDF