Directiva cadru a Uniunii Europene privind apa

Tania Mihaiescu, Radu Mihaiescu

Abstract


Directiva Cadru a Apei a Uniunii Europene (DCA) reprezintă piatra de temelie în istoria politicilor de apă din Europa. Ea stabileşte un cadru comun pentru managementul durabil şi integrat al tuturor corpurilor de apă (apa subterană, apele de suprafaţă interioare, apele tranzitorii şi apele costiere) şi cere ca toţi factorii de impact cât şi implicaţiile economice să fie luate în considerare. În acest sens Directiva necesită stabilirea unui program de măsuri cu scopul îmbunătăţirii stării calităţii apei.

Keywords


apă, UE, directivă

Full Text:

PDF