Gestiunea Deşeurilor în România. Studiu de Caz: Implementarea SGD

I. Oroian, A. Odagiu, I. Braşovean, P. Burduhos

Abstract


Studiul de faţă îşi propune să dezbată aspecte legate de gradul de implementare a strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor prin evidenţierea progreselor obţinute în gestionarea deşeurilor la nivel naţional la trei ani după elaborarea acesteia. În anul 2004, România a elaborat documentele strategice naţionale de gestionare a deşeurilor respectiv Strategia şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (SGD, PNGD) bazându-se pe principiul „ierarhiei deşeurilor”. La a patru ani după iniţierea acestui proces rezultatele obţinute demonstrează avantajele utilizării acestui sistem în asigurarea unei soluţii durabile de eliminare a poluării produse de deşeuri. De asemenea, cantitatea de deşeuri valorificată la începutul perioadei analizate, respective anul 2004, ocupă o proporţie de 5,08% din total în timp ce la sfârşitul anului 2007, gradului de valorificare a atins valoarea de 7%. În ceea ce priveşte eliminarea deşeurilor, aceasta s-a realizat prin depozitare. Motivul este inexistenţa incineratoarelor pentru tratarea termică a deşeurilor. Metoda tradiţională de colectare a deşeurilor menajere şi asimilabile în amestec este cea mai frecventă, deţinând o pondere de aproximativ 97%, colectarea selectivă având pondere redusă.

Keywords


strategii, planuri, ierarhia deşeurilor, gestionare durabilă

Full Text:

PDF