Dezvoltarea Infrastructurii de Apă/Apă Uzată în Regiunea 6 Nord - Vest

J. Darabos, Marilena Rosenberg, J. I. Baga

Abstract


Lucrarea prezintă finanţările interne şi externe prin fondurile de pre-aderare şi post-aderare care au fost alocate pentru dezvoltarea infrastructurii de apă/apă uzată în România. De asemenea se prezintă importanţa regionalizării serviciilor de apă, documentele necesare pentru depunerea aplicaţiilor de finanţare pentru infrastructurii de apă/apă uzată, de către operatorul regional precum şi proiectele care se află în pregătire sau implementare din Fondul de Coeziune în fiecare din cele şase judeţe ale Regiunii 6 Nord -Vest.

Keywords


finanţările interne şi externe, fonduri pre-aderare, fonduri post-aderare, fondul de coeziune, program operaţional sectorial de mediu, regionalizare, proiecte majore

Full Text:

PDF