Evaluarea Performanţelor Calitative ale Unor Fructe din Zona Ecologică a Olteniei

I. Botu, Silvia Preda, C. Predescu, M. Botu, Ecaterina Matei, G. Achim, Andra Stoica

Abstract


Regiunea Oltenia este una dintre cele mai favorabile pentru cultura unor specii pomicole de climat temperat (măr, prun, piersic, cais, nuc, etc). Acesta cuprinde numeroase microzone (bazine pomicole) cu condiţii ecologice optime, cu tradiţii de cultură, interes economic şi social care permit atingerea unor performanţe calitative şi comerciale la nivel internaţional a fructelor obţinute în ferme. Microzonarea, stabilirea unor sortimente de soiuri valoroase şi aplicarea unor tehnologii superioare permit realizarea , atât a unei productivităţi ridicate la ha, cât şi obţinerea unor fructe de calitate deosebită. La fructele analizate de la mai multe specii şi soiuri s-a urmărit evidenţiat performanţele calitative din punct de vedere morfologic, gustativ, al conţinutului în metale grele (Cd, Pb şi Cu) şi al unor reziduuri provenite de la unele pesticide (αHCH, γHCH, PCB52, PCB28, PCB180, HCB, Heptaclor, Aldrin, εHCH, Heptaclor – epoxid, βendosulfan, PP'-DDE, etc). Elementele de calitate au fost urmărite comparativ cu cele utilizate în UE şi în comerţul internaţional. Fructele de măr, prun, piersic, cais şi nuc obţinute în bazinele pomicole din Oltenia corespund din punct de vedere morfologic, deoarece mărimea, greutatea, culoarea şi uniformitatea lor se realizează în condiţiile respectării microzonării şi a unor tehnologii superioare. Gustul fructelor din fermele Olteniei sunt net superioare altor fructe similare provenite din alte zone de cultură. Fructele din Oltenia corespund comercial şi sanogen deoarece au un conţinut în metale grele (Cd şi Pb), cu mult sub nivelul maxim admis la fructele din UE, iar conţinutul în unele reziduuri de pesticide este sub nivelul normelor internaţionale sau lipseşte în totalitate (αHCH, Aldrin, εHCH, PCB 180) iar la altele se găsesc în cantităţi extrem de mici, fără o influenţă asupra consumatorilor. Pentru a asigura calitatea superioară a fructelor în Oltenia se impune asigurarea unei monitorizări constante şi cu responsabilitate.

Keywords


fructe, soiuri, calitate, plante pomicole

Full Text:

PDF