Politici de Mediu Aplicate Siturilor Contaminate Identificate în Regiunea 6 Nord - Vest

M. Proorocu, A. Dinuţă, Raluca Haţegan, Antoanela Popovici, P. Beldean, Sînziana Pauliuc

Abstract


Solul reprezintă un factor de mediu vital atât pentru activităţile umane cât şi pentru dezvoltarea ecosistemelor. Acesta se află într-o continuă evoluţie sub influenţa factorilor pedogenetici şi a activităţilor umane. În urma proceselor de industrializare intensivă din deceniile anterioare, fenomenele de poluare ale solului s-au intensificat. În Regiunea 6 N-V au fost identificate zone având diferite grade de poluare a solului. Acest fenomen a fost generat în principal de activităţi industriale, aşa cum rezultă din datele obţinute prin inventarierea parţială efectuată, reprezentative fiind cele din industria minieră şi chimică. Între acestea, un loc important îl ocupă poluarea cu hexaclor-ciclohexan (HCH) de la Turda. Calitatea solurilor din regiune este afectată însă şi de activităţi precum depozitarea deşeurilor, extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale.

Keywords


poluanţi, deşeuri, depozite, contaminare, situri

Full Text:

PDF