Refacerea Vegetaţiei pe Haldele de Steril de la Carierele Doman şi Anina (Judeţul Caraş – Severin)

L. Dancea, V. Mazăre, I. Gaica

Abstract


Una din cele mai agresive forme de degradare a landschaft - elor agricole şi silvice este aceea prin exploatări miniere care scot din circuit, temporar sau definitiv imense teritorii. În urma activităţilor de exploatare au loc modificări pedologice, agrochimice, şi biologice, apar fenomene noi de natură geomecanică, tasări, alunecări ale terenurilor, schimbări de natură cantitativă şi calitativă a apelor de suprafaţă şi subterane, dar şi a calităţii aerului. Numărul puţurilor de extracţie a scăzut simţitor la începutul secolului XX în schimb a crescut nivelul dotării tehnice a acestora trecându-se în mod treptat de la folosirea energiei aburului la folosirea energiei electrice. În acelaşi timp a crescut şi adâncimea puţurilor de extracţie de la Anina.Termenul de restaurare provine din latinul “restauro” – a repara, a reface, a reclădi, a reânnoi, a restabili, a restaura. Ramura ecologiei care se ocupă cu redresările ecologice se numeşte Restaurare ecologică iar procesul de distrugere a unor landsafturi naturale poartă denumirea de Retrogresiune ecologică.

Keywords


halde, teren, exploataţie

Full Text:

PDF