Prezenţa OMG-urilor în Probe de Soia şi Produse din Soia, Identificate în Judeţul Sălaj

Gh. Şteţca, N. Mocuţa

Abstract


Realizarea, comercializarea şi cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) constituie aspecte foarte controversate cu implicaţii în mai multe domenii. Detectarea OMG-urilor va deveni o necesitate, în viitor, ca urmare a cererilor legislative care sunt destul de severe atunci când este vorba de comercializarea acestor produse. În acest context, se impune să se pună la punct mai multe metodologii pentru diagnostic de laborator în scopul de a detecta OMG în alimente, furaje, seminţe etc. În cadrul laboratorului DSVSA Sălaj, a fost iniţiată activitatea de detectare a OMG-urilor, cu ajutorul metodei PCR - calitative şi în anul 2009 s-au examinat 54 probe de soia şi produse derivate din soia. Deşi, din punct de vedere statistic, aceste rezultate nu sunt semnificative trebuie remarcat faptul că există organisme modificate genetic a căror prezenţă trebuie să fie detectată în laboratoare specifice.

Keywords


Organisme Modificate Genetic (OMG), alimente, detecţie, PCR

Full Text:

PDF