Posibilităţi de Remediere a unor Situri Miniere Contaminate din România

Mirela Coman, V. Oros, Emilia Miloiu, G. Taro, R. Pop

Abstract


Activitatea minieră, care a fost practicată în România de secole, a dus la poluarea unor suprafeţe mari de teren, la afectarea negativă a mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru sănătatea umană. Lucrarea de faţă doreşte să dovedească faptul că România poate să găzduiască o metodă relativ nouă, eficientă şi durabilă din punct de vedere economic, de remediere a siturilor miniere degradate şi anume fitoremedierea. Aplicabilitatea fitoremedierii pentru reabilitarea siturilor contaminate a fost dovedită prin numeroase proiecte aplicate în întreaga lume. Această metodă are un impact estetic pozitiv asupra peisajului şi o acceptabilitate mare din partea publicului. Şi mai mult, condiţiile climatice şi solul din România permit folosirea a numeroase specii de plante care pot îndepărta contaminanţii din apă şi din sol. Este aşadar decis faptul că o aplicare cu success a fitoremedierii pe siturile miniere contaminate din România poate fi obţinută, dar cu anumite condiţii. Aceste condiţii includ promovarea acestei tehnologii prin găsirea unor metode adecvate de transfer de know-how şi construirea la nivelul instituţiilor publice a capacităţii de confruntare cu problemele de remediere a siturilor miniere.

Keywords


activităţi miniere, fitoremediere, impact asupra mediului

Full Text:

PDF