Poluarea Sonoră Datorată Traficului în Zone Urbane. Sudiu de Caz – Municipiul Bistriţa

Tania Mihaiescu, R. Mihăiescu

Abstract


În ultimii ani zgomotul datorat traficului a devenit una dintre cele mai semnificative forme de poluare sonoră. Între factorii de presiune asupra mediului şi sănătăţii umane în zonele urbane, zgomotul va deveni o ameninţare majoră în principal asupra calităţii vieţii. Studiul de faţă prezintă o evaluare a nivelului de zgomot în municipiul Bistriţa. Măsurătorile au fost efectuate cu un Sonometrul portabil 2205 (Bruel & Kjaer). Nivelul de zgomot echivalent (Leq) a fost măsurat în 9 puncte (durata fiecărei măsurători a fost timp de 30 de minute). Măsurătorile realizate în diferite locaţii au indicat faptul că cele mai mari valori ale nivelului de zgomot echivalent (Leq) apar în cazul străzilor de categoria I şi II, străzi cu trafic intens. Zonele cele mai afectate de poluarea sonoră în Bistriţa au fost Pasarela auto şi intersecţia stradală Han: Calea Moldovei - Năsăudului St. - 1 Decembrie (zonă cu trafic intens) unde a fost înregistrat un nivel Leq între 83 - 84 dB(A). Intensitatea volumului de trafic în Bistriţa este în continuă creştere şi este de aşteptat o implicare intensă a statului şi a autorităţilor locale pentru aplicarea de măsuri în vederea reducerii poluării sonore. Directiva europeană a zgomotului (2002/49/EC) a cărei principală sarcină este aceea de a crea o bază comună pentru administrarea urbană a zgomotului ambiental a fost adoptată în anul 2002 cu scopul de a furniza o bază comună în vederea diminuării problemelor generate de prezenţa zgomotului. În vederea reducerii nivelului poluării sonore este necesară diminuarea emisiilor de zgomot la sursă şi aplicarea unei combinaţii de strategii care includ amplasarea de bariere sonore şi o mai bună planificare urbană.

Keywords


zgomot, poluare, trafic, drum, sănătate

Full Text:

PDF