Colectarea Selectiv? a Bateriilor Portabile Uzate

Popi?a Gabriela Emilia, Antoanela Popovici, Raluca Ha?egan

Abstract


Principala surs? de poluare cu metale grele, în depozitele de de?euri municipale, o constituie bateriile portabile uzate. O analiz? a polu?rii cu metale grele a solurilor din zona depozitelor de de?euri menajere arat? ca metalele grele predominante sunt plumbul, zincul, cadmiul, manganul ?i nichelul.
Colectarea selectiv? a bateriilor portabile a fost impus? de legisla?ia Uniunii Europene (2006) transpus? ?i în România (2008) ?i este important? deoarece bateriile portabile con?in metale grele Pb, Hg, Ni, Cd. Conform legisla?iei, rata minim? de colectare care trebuie atins? de c?tre produc?tori este de 25% pân? la data de 26 septembrie 2012 ?i de 45% pân? la data de 26 septembrie 2016. In prezent colectarea selectiv? a bateriilor portabile se practic? la o scar? foarte mic?, popula?ia, ca utilizator final, nefiind suficient informat? asupra importan?ei colect?rii acestei categorii de de?euri, facilit??ile la rândul lor fiind destul de reduse.

Keywords


colectare selectiv?, baterii portabile, de?euri periculoase, metale

Full Text:

PDF