Variante Tehnologice de Valorificare a C?ldurii din Apele Reziduale Menajere Calde

Gabor Timea, T. Rusu, V. Dan

Abstract


Recuperarea ?i valorificarea c?ldurii din apele uzate menajere constituie o preocupare activ? atât pe plan interna?ional cât ?i na?ional. Aceast? lucrare reprezint? un studiu asupra variantelor tehnologice de valorificare a c?ldurii din apele reziduale provenite din locuin?e. Au fost eviden?iate avantajele ?i aspectele tehnice ale variantelor constructive abordate.

Keywords


ap? rezidual? menajer?, schimb?tor de c?ldur?, resurse energetice refolosibile

Full Text:

PDF