Dezvoltarea Func?iilor de Pedotransfer pentru Estimarea unor Propriet??i ale Solului Folosind Re?eaua Artificial? Neural? ?i Abord?rile Regresiei Multivariate

Keshavarzi A., F. Sarmadian, M. Sadeghnejad, P. Pezeshki

Abstract


Studiul propriet??ilor solului ca de exemplu capacitatea câmpului (F.C.) ?i gradul de ofilire permanent (P.W.P) joac? un rol important în studiul umidit??ii solului ?i a curbei de reten?ie. De?i ace?ti parametrii pot fi m?sura?i direct, m?surarea lor este dificil? ?i scump?. Func?iile de pedotransfer (PTF) asigur? o alternativ? prin estimarea parametrilor solului din date privitoare la sol care sunt mai rapid disponibile. În aceast? investiga?ie, 70 de probe de sol au fost colectate din orizonturi diferite a câte 15 profile localizate în regiunea Ziaran, provincia Qazvin, Iran. Datele au fost divizate in dou? subseturi de calibrare (80%) ?i testare (20%) ale modelelor ?i normalitatea lor a fost testat? prin metoda Kolmogorov-Smirnov. Ambele regresii multivariate ?i tehnicile re?elei neurale artificiale (ANN) au fost utilizate pentru a dezvolta PTF-ul corespunz?tor pentru predic?ia parametrilor solului folosind caracteristici u?or m?surabile de argil?, mâl, O.C., S.P., B.D. ?i CaCO3. Performan?a regresiei multivariate ?i modelele ANN au fost evaluate folosind un set de test de date independent. Pentru a evalua modelele, eroarea de mijloc a radicalului valorii ridicate la p?trat (RMSE) ?i R2 au fost folosite. Compararea RSME-ului pentru cele dou? modele men?ionate a ar?tat c? modelul ANN d? estim?ri mai bune ale F.C. ?i P.W.P. decât modelul de regresie multivariat?. Valorile RMSE ?i R2 care deriv? din modelul ANN pentru F.C. ?i P.W.P. au fost (2,35, 0,77) ?i respectiv (2,83, 0,72). Valorile corespunz?toare pentru modelul de regresie multivariat? au
t (4,46, 0.68) ?i respectiv (5,21, 0,64). Rezultatele au ar?tat c? ANN cu cinci neuroni în strat ascuns a avut performan?? mai bun? în previziunea propriet??ilor solului decât regresia multivariat?.

Keywords


re?ea artificial? neural?, capacitatea câmpului, gradul de ofilire permanent, func?iile de pedotransfer, regresia multivariat?

Full Text:

PDF