Alternative de Închidere a Depozitelor de De?euri Municipale. Studiu de Caz: Depozitul de De?euri Al Municipiului Media?, Jude?ul Sibiu

Mih?iescu R., L. Muntean, C. Bodea, Cristina Modoi, C. Malo?, Tania Mih?iescu, V. Arghi?, Gh. Ro?ian, N. Baciu

Abstract


În ultimii ani, impactul de mediu datorat depozitelor de de?euri menajere municipale este tratat cu o aten?ie special?. Toate ??rile noi membre ale Uniunii Europene sunt în plin proces de implementare a Directivei Consiliului European 31/99/EC privind depozitarea de?eurilor în Uniunea European?. Legisla?ia na?ional?, care transpune cerin?ele UE, acord? o aten?ie deosebit? managementului integrat al de?eurilor ?i m?surilor de control ale depozitelor de de?euri municipale, de la proiectare, operare, închidere ?i reabilitare. În România, prin HG 349/2005, s-a stabilit obligativitatea închiderii depozitelor de de?euri neconforme amplasate în arii urbane începând cu iulie 2009. Ca ?i consecin??, operatorul depozitului de de?euri municipale Media? a început procedurile de închidere a depozitului. Obiectivul acestui studiu este compararea, din punct de vedere al impactului asupra mediului, a alternativelor de închidere a depozitului de de?euri municipale ?omârd-Media? (România).

Keywords


de?euri municipale, depozit de de?euri, Directiva de?euri

Full Text:

PDF