Controlul Lucrarilor Solului si Efectul lor Asupra Eroziunii, Managementul Apei ?i Sechestrarea Carbonului

Moraru Paula Ioana, T. Rusu, Mara Lucia Sopterean

Abstract


Interven?ia omului în circuitul bio-geo-chimic al materiei ?i apei de-a lungul timpului a determinat apari?ia schimb?rilor climatice, iar sechestarea carbonului în sol este considerata o m?sur? important? pentru limitarea acestor schimb?ri. Sechestrarea carbonului în sol prezint? beneficii nete, prin îmbun?t??irea productivit??ii ?i a sustenabilit??ii. Cu cât con?inutul de materie organic? din sol este mai mare, cu atât agregarea solului este mai bun?. Solurile f?r? materie organic? sunt mai compacte. Compactarea reduce capacitatea de infiltrare a apei, solubilitatea nutrien?ilor ?i productivitatea ?i astfel reduce capacitatea solului de sechestrare a carbonului. Totodat? cre?te vulnerabilitatea solului la eroziunea prin ap? ?i vânt. În prezent se impune o schimbare în ceea ce prive?te modelul de conservare ?i o abordare nou? în ceea ce prive?te controlul eroziunii. Adev?rata conservare a solului trebuie s? fie extins? dincolo de în?elegerea tradi?ional? a eroziunii solului. Adev?rata conservare a solului este reprezentat? de managementul carbonului. Trebuie s? ne îndrept?m spre un alt nivel în ceea ce prive?te conservarea prin focalizarea asupra calit??ii solului. Managementul carbonului este necesar pentru un complex de probleme incluzând solul, managementul apei, productivitatea terenurilor, biocombustibilul ?i schimbarea climatic?. Cercet?ri aprofundate sunt necesare pentru a stabili practicile de sechestrare a carbonului ?i impactul implement?rii acestora. Dinamica concentratiei de oxigen si bioxid de carbon in sol poate fi in prezent continuu monitorizata datorita noilor generatii de senzori existenti. Sistemele de masurare a gazelor in sol ofera informatii deosebit de importante privind productia, consumul si transportul acestora, cu implicatii majore in estimarea calitativa si cantitativa a respiratiei solului si a starii de aerare a acestuia.

Keywords


lucr?rile de conservare a solului, sechestrarea carbonului, respira?ia solului, monitorizarea CO2, fluxul de CO2, metoda gradientului

Full Text:

PDF