Rezultate Ob?inute în Combaterea Biologic? a Viermelui Vestic al R?d?cinilor de Porumb

Florian Teodora, I. Oltean, H. Bunescu, Firu?a Camelia Todoran, C. V. Florian

Abstract


Pentru stabilirea strategiilor de combatere a unui d?un?tor dintr-un agroecosistem, se impune în primul rând o diagnoz? ?i identificare corect? a acestuia. În cazul speciei Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, în literatura de specialitate se g?sesc o multitudine de informa?ii referitoare la combaterea chimic?. În combatrea bilogic?, care face obiectul articolului de fa??, s-a folosit biopreparatul pe baz? de Bacillus thuringiensis BIOBIT, fie pentru tratarea semin?elor sau pentru tratamente pe vegeta?ie.
În perioada experimentala, atacului larvelor s-a manifestat prin apari?ia simptomatologia „gât de leb?d?”, în varianta martor, frecven?a atacului fiind de 33,36%, în anul 2007; de 15,46% în anul 2008 ?i de 25,33% în anul 2009. Produsul Biobit aplicat numai la s?mân??, a redus frecven?a atacului la 6,92% în 2007 (cu 79,2% mai pu?in fa?? de martor), la 5,76% în 2008 (cu 71% mai pu?in fa?? de martor) respectiv 5,76% în anul 2009.
Gradul de atac produs de adul?i la frunze, în varianta martor, a fost de 17,17% în 2007, de 19,83% în 2008 ?i de 17,97% în 2009. Cele mai bune rezultate s-au ob?inut cu produsele Biobit aplicat la s?mân?? ?i pe vegeta?ie gradul de atac fiind de 9,15% în 2007 (eficacitate 46,7%), de 9,14% în 2008 (eficacitate 53,9% ) ?i de 9,08 % în 2009 (eficacitate 49,5%).

Keywords


d?un?tor, viermele vestic al r?d?cinilor de porumb, combatere biologic?, biopreparat, porumb

Full Text:

PDF