Constrângeri în Managementul Ariilor Protejate (Studiu de Caz: Parcul Na?ional Buila - Vânturari?a)

Muntean L., R. Mih?iescu, F. Stoican, C. Malo?, N. Baciu, V. Arghiu?, Tania Mih?iescu, Gh. Ro?ian, Andreea Pop

Abstract


Acest studiu ofer? o perspectiv? general? asupra conserv?rii mediului ?i constrângerilor socio-economice din Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a (PNBV). Parcul este o arie protejat? reglementat? na?ional în anul 2004 ?i de asemenea în Uniunea European? ca parte a Re?elei Natura 2000 (Sit de Interes Comunitar: ROSCI0015 Buila-Vânturari?a ?i Arie Special? de Protec?ie: Cozia-Buila-Vânturari?a ROSPA0025). Zona-tampon a parcului este o zon? fragil? în care dezvoltarea economic? a carierei de calcar Bistri?a trebuie s? respecte conservarea mediului. Din punct de vedere legal, zona-tampon a parcului nu permite desf??urarea activit??ilor economice cu impact asupra mediului. Constrângerea principal? r?mâne îns? suprapunerea limitei sudice a PNBV ?i a siturilor Natura 2000 cu aria de exploatare a carierei Bistri?a (pe o suprafa?? de aproximativ 16 ha) ?i drumurile de acces la partea superioar? a carierei. Activitatea de deschidere a p?r?ii superioare a carierei este important? pentru contextul socio-economic regional (industria chimic?). A fost aplicat? o evaluare a impactului asupra mediului pentru cariera care este situat? foarte aproape de parcul na?ional. Problemelele, cauzele ?i efectele constrângerilor socio-economice actuale ?i viitoare trebuie s? fie atent identificate ?i cuantificate la nivelul ariilor protejate din România.

Keywords


arii protejate, parc, constrangeri

Full Text:

PDF