Cercet?ri Privind Emisiile de CO2 în Turb?ria „Valea Morii”, Jude?ul Cluj

P?curar I., Doina Clapa, M. ?andor, Sonia Sân?, Anca ?otropa, M. Dunca, M. Buta

Abstract


Cantitatea de dioxid de carbon emis? de sol este produs?, aproape în întregime prin respira?ia r?d?cinii plantelor ?i descompunerea microbian? a materiei organice. Cantitatea de carbon degajat? de c?tre turb?rii (histosoluri) depinde de interac?iunea dintre cantitatea de ap? din turb?rii ?i cantitatea de carbon organic produs ?i consumat, care de altfel depinde de natura chimic? a diferitelor plante aflate acolo. În turb?ria „Valea Morii”, jude?ul Cluj, rata emisiilor de carbon înregistrate are ca valoare medie 7,04 g/m2/h, cantitatea de CO2 variind în func?ie de adâncimea stratului dar înregistr?nd valori superioare fa?? de cele ale substratului mineral.

Keywords


turb?, turb?rie, emisii de CO2

Full Text:

PDF