De?eurile, Surs? Alternativ? de Energie

Rusu A. T., T. Rusu

Abstract


De?eurile urbane aflate în depozite, pot constitui o surs? de energie. Substan?ele organice din de?euri, sub ac?iunea bacteriilor, sufer? un proces de reducere anaerob? în urma caruia rezult? o cantitate însemnat? de biogaz, ce con?ine în medie peste 50% gaz metan, cu o mare putere caloric?. Aceste gaze pot fi captate printr-o re?ea de conducte, filtrate, sunt uscate ?i pot constitui combustibilul pentru un motor cu combustie intern? care ac?ioneaz? un generator de curent, sau pot fi lichefiate. Astfel pornind de la de?euri, se ob?ine energie electric?, o energie curat? ?i usor de transportat. În acest mod toate depozitele de de?euri urbane din România pot s? devin? producatoare de energie. Avantajele sunt enorme, prin faptul c? se ob?ine energie din de?euri neutilizabile ?i pe de alt? parte, se capteaz? biogazul care are un efect de ser? mult mai puternic decat dioxidul de carbon

Keywords


de?euri, generator de tensiune, combustie, combustibil

Full Text:

PDF