Calitatea Turbei din C?l??ele, Jude?ul Cluj

?otropa Anca, M. Buta, I. P?curar, Antonia Odagiu, C. Iederan

Abstract


Comuna Cala?ele este cunoscut? înc? din trecut ca important centru de exploatare a turbei, folosit? în mod curent la îmbun?t??irea însu?irilor substraturilor nutritive destinate producerii r?sadurilor de legume ?i flori sau cultiv?rii în containere a legumelor, florilor, plantelor decorative, datorit? caracteristicilor sale hidrofizice ?i agrochimice, porozitate ridicat?, capacitate de absorb?ie ridicat? pentru ap? (700 - 800%), capacitate ridicat? de schimb ionic. Turb?ria de la C?l?tele con?ine turb? blond? oligotrof?, format? din resturi vegetale, în special mu?chi (Sphagnum ?i Eryophorum), în diferite stadii de descompunere ?i con?ine o cantitate de substan?? organic? aproximativ de 84%; cantitatea de carbon variaz? între 32 ?i 55,44 % în func?ie de adâncime, iar cantitatea de azot înregistreaz? valori cuprinse în intervalul 3,1 - 4,155%. Turba prezint? un raport mediu a carbonului ?i azotului de 15 ?i un con?inut mediu de P2O5 echivalent cu 0,27 %.

Keywords


turb?, substan?? organic?, compozi?ia chimic? a turbei

Full Text:

PDF