Poluarea Solului cu Metale Grele – Probleme Specifice pentru Zona Baia Mare

Mirela Coman, Oros V., Fălăuş Bianca, Pop R.

Abstract


Activitatea minieră practicată în zona Baia Mare de peste 100 de ani a dus la poluarea şi scoaterea din circuitul economic a unor mari suprafeţe de teren, a afectat negativ mediul înconjurător şi, actualmente, reprezintă un risc însemnat pentru sănătatea umană. Sursele de poluare din depresiunea Baia Mare sunt S.C. Romplumb S.A., S.C. Cuprom S.A. şi C.N.M.P.N Remin S.A. În urma activităţilor de exploatare minieră au rămas pe suprafeţe întinse iazuri de decantare, halde de steril de mină iar în mediul subteran apele care străbat galeriile de mină existente ies la suprafaţă impurificate şi, uneori, în mod necontrolat. Metalele grele sunt prezente astfel în toţi factorii de mediu din acest areal şi afectează semnificativ ecosistemele locale şi sănătatea umană. Lucrarea de faţă aduce detalii cu privire la poluarea solului cu metale grele, problemă care îşi găseşte treptat rezolvarea prin proiecte de reabilitare ecologică, care necesită investiţii, timp şi specialişti în domeniu.

Keywords


activităţi miniere, metale grele, impact asupra mediului

Full Text:

PDF