Măsuri de Remediere a Sitului Contaminat Poşta Rât – Turda

Simule Codruţa Violeta, Dobrin M.

Abstract


Deşeurile (izomeri ai hexaclorciclohexanului - HCH) care au rezultat din procesul de fabricare a lindanului în Uzinele Chimice Turda au fost depozitate necontrolat, în perioada 1954-1983, în 4 localităţi din Turda, unul dintre amplasamente fiind Poşta Rât. Situl contaminat Poşta Rât ocupă o suprafaţă de 4 ha, situatǎ în extravilanul municipiului Turda, pe malul stâng al Râului Arieş şi însumează o cantitate de aproximativ 18 500 tone deşeuri în amestec cu pământ. Ca urmare a activităţilor de depozitare necontrolată desfăşurate pe amplasament, a fost afectată calitatea apei, aerului, solului, dar şi biodiversitatea zonei. Datorită puternicei influenţe negative a acestui depozit asupra mediului, atenţia noastră s-a concentrat în acest material asupra evaluării impactului şi identificării celor mai adecvate măsuri pentru reabilitarea sitului în vederea restabilirii funcţiilor solului. Analizele chimice efectuate asupra solului şi apei freatice din zona Poşta Rât au condus la necesitatea luării următoarelor măsuri: tratarea on-site a stratului de sol contaminat şi a apei subterane; acoperirea cu pământ vegetal şi replantarea suprafeţei terenului remediat cu arbori. Pentru asigurarea reuşitei acţiunii de reabilitare se impune instalarea unei reţele de monitorizare a apei subterane şi realizarea unui plan de monitorizare.

Keywords


sit contaminat, pesticide, măsuri de remediere

Full Text:

PDF