Factori de Transfer ai Metalelor cu Efect Endocrin Disruptiv într-o Zonă Minieră Rurală din NV României

Miclean M. Mirela, Oana Cadar, Cecilia Roman, Laura Parlapan, I. Şt. Groza

Abstract


In acest studiu, concentraţia de Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb la legume (morcovi şi cartofi) şi la mostrele de sol adiacente a fost determinată, folosind Spectometria în plasmă cuplată inductiv asociată cu Spectrometria de masă, corespunzătoare digestiei umede acide. Mostrele au fost colectate de la grădini private în satele situate langă lacurile sedimentare, în zona minieră Baia Mare, în nord vestul Romaniei. Pentru a putea caracteriza fracţiunea bio disponibilă, a fost analizat conţinutul DTPA de metale care pot fi extrase. Factorii de transfer au fost calculaţi şi s-au realizat corelaţii Pearson, care pun în evidenţă sursa de poluare comună a legumelor şi a solului cu metale grele.

Keywords


metale disruptive endocrin, factor de transfer, ICP-MS

Full Text:

PDF