Municipiul Cluj-Napoca – Calitatea Apelor Uzate Municipale. Nota 1. Monitorizarea Oxigenului Dizolvat

Odagiu Antonia

Abstract


În lucrare sunt prezentate rezultatele monitorizării apelor uzate municipale, colectate din reţeaua de canalizare a municipiului Cluj – Napoca din punct de vedere al cuantificării conţinutului de oxigen dizolvat. Monitorizarea s-a realizat pe parcursul unui an şi cinci luni. Probele de apă au fost prelevate din trei zone distincte ale aceluiaşi canal colector municipal (Canalul Morii - Mărăşti, Canalul Morii - Parcul Mare şi Pârâul Popii – incinta Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – Napoca). Determinările au fost efectuate prin metoda instrumentală (amperometrie), iar prelucrările statistice cu programul STATISTICA v. 7.0. Pe întreaga perioadă experimentală nu au fost înregistrate valori ce nu depăşesc limita admisă pentru oxigenul dizolvat, respectiv o medie de 4,50 mg/l cu un maximum de 4,92 mg/l şi un minimum de 4,23 mg/l.

Keywords


deficit de oxigen, analiză instrumentală, amperometrie

Full Text:

PDF