Distribuţia Spaţială a unor Proprietăţi ale Solului prin Utilizarea Metodelor Geostatistice în Regiunea Khezrabad (Yazd) din Iran

Akbarzadeh A., R. Taghizadeh Mehrijardi

Abstract


Solul este o componentă importantă a mediului, care este deosebit de uşor de compromis, sensibil la poluare pe termen scurt şi pe termen lung, afectează în mod direct şi durabilitatea ecosistemelor şi sănătăţii umane. O premisă a deciziilor de gestionare a ecosistemului este monitorizarea distribuţiei spaţiale a caracteristicilor solului iar metodele geostatistice reprezintă una dintre cele mai avansate tehnici. În studiul de faţă, metodele de ”kriging” (tehnici geostatistice de interpolare a valorii unui câmp aleator la o poziţie din observaţiile situate în zone limitrofe), ”cokriging” (tehnici geostatistice care utilizează informaţii referitoare la mai multe tipuri de variabile) şi IDW au fost folosite pentru predicţia distribuţiei spaţiale a salinităţii, procentului de apă la saturaţie, gradului de adsorbţie a sodiului şi procentul de nisip, nămol şi argilă în solurile din regiunea Khezrabad din provincia Yazd din Iran. După normalizarea datelor, au fost întocmite variograme. Pentru selectarea celor mai bune modele pentru variogramele experimentale, a fost utilizată cea mai mică valoare RSS. Cel mai bun model pentru interpretare a fost selectat prin validarea încrucişată şi metode de evaluare a erorii, cum ar fi metoda RMSE. Rezultatele au arătat că metodele ”kriging” şi ”cokriging” au fost mai bune decât IDW, metoda de predicţie a proprietăţilor solului. În plus, textura solului şi procentul de saturaţie au fost prezise cu mai multă acurateţe prin ”kriging”, iar salinitatea solului şi a gradul de adsorbţie a sodiului au fost determinate prin metoda ”cokriging”. Suma de Ca2+ + Mg2+ şi concentraţia Na+, care au fost corelate puternic cu salinitatea solului şi respectiv, gradul de adsorbţie a sodiului, sunt utilizate ca parametri auxiliari în acest studiu. Au fost întocmite hărţi ale caracteristicilor solului utilizând cea mai bună metodă de interpolare în mediul GIS.

Keywords


geostatistică, interpolare, proprietăţile solului, distribuţie spaţială

Full Text:

PDF