Evaluarea Impactului asupra Mediului Generat de Haldele de Steril (Studiu de Caz: Mina de Cărbune Lupeni, Valea Jiului)

Georgiana Ioana Irimia, Liviu Muntean, Dana Malschi

Abstract


Scopul acestui studiu a fost de a oferi o evaluare a impactului asupra mediului pe care haldele de decantare de la Lupeni, mina de cărbuni (Valea Jiului) au asupra mediului local. Pentru a atinge acest obiectiv, mai multe călătorii teren au fost organizate şi probele biologice au fost colectate (probe de sol). Studiul actual axat în principal pe evaluarea calităţii mediului terestru biotic, prin identificarea principalelor grupuri de nevertebrate şi de specii de plante care populează solurile antropice şi la observaţiile recente efectuate pe teren, în zona afectată. Rezultatele unor studii preliminare privind stabilitatea haldelor de steril şi asupra calităţii mediilor acvatice biotice au fost, de asemenea, luate în considerare. Pe baza tuturor informaţiilor colectate, o Evaluare Rapida un impactului asupra matricei a fost o aplicat. Rezultate matricei au scos în evidenţă diferenţele dintre areale diferite ale depozitului de sterile, precum şi importanţa de reconversie de mediu a terenurilor afectate. Studiul a arătat că haldele de decantare au un impact negativ asupra componentelor de mediu, dar de asemenea, în unele cazuri, au un impact uşor pozitiv, în special în cazul în consecinţă a formării lor are efecte care ar putea fi exploatat pentru unele petrecere a timpului liber sau în scopuri turistice. Rezultatele acestui studiu oferă informaţii viabile care pot fi utilizate pentru refacerea mediului pe plan local.

Keywords


halde de steril, Lupeni, cărbune, matrice rapidă de evaluare, mediul biotic

Full Text:

PDF