Rentabilitatea în Producerea Strugurilor din Soiul Fetească Regală în Sistem Convenţional şi Neconvenţional

Anamaria Vâtcă, Constantin Mihai Oroian, Vâtcă Sorin, Georgeta Oroian

Abstract


La nivelul fiecărui agent eficienţa economică exprimă necesitatea ca factorii de producţie existenţi să fie folosiţi în condiţii de raţionalitate economică, ceea ce înseamnă că pe ansamblul economiei se asigură satisfacerea unor nevoi nelimitate cu resurse tot mai limitate. În lucrarea de faţă este prezentată eficienţa din punct de vedere economic a producerii strugurilor din soiul Fetească Regală în sistem convenţional şi neconvenţional. În sistem neconvenţional principalii indicatori economici au fost calculaţi pentru opt variante care diferă între ele prin tipul de fungicide aplicate, iar în sistem convenţional pentru trei variante. S-a arătat că sistemul neconvenţional este mai rentabil decât cel convenţional, obţinându-se rate ale profitului de peste 80% faţă de sistemul convenţional unde acestea variază între 23% şi 52%. Putem sublinia faptul că orice activitatea economică trebuie să determine efecte utile şi calitativ superioare, satisfăcând principiul raţionalităţii aplicat la timpul prezent şi la viitor, asigurând premisele eficienţei viitoare.

Keywords


rentabilitate, struguri, sistem convenţional şi neconvenţional

Full Text:

PDF