Biosolubilizarea Metalelor Grele Prezente în Solurile Poluate din Zona Romplumb, Baia-Mare

Camelia Simona Cociorhan, Valer Micle, Vasile Oros, Ioana Berar (Sur)

Abstract


Poluarea solurilor cu metale grele din activităţile industriei metalurgice constituie probleme grave atât pentru mediul înconjurător cât şi pentru oameni. Microorganismele fier şi sulf oxidante, din categoria Acidithiobacillus ferooxidans şi thiooxidans, pot solubiliza metalele grele prezente în soluri prin tehnici cunoscute de bioleşiere. Acest studiu prezintă abilitatea şi capabilitatea microorganismelor menţionate de a trata solurile poluate cu metale grele, în condiţii de laborator, utilizând pahare Erlenmeyer de 100 ml, la 35 0C şi o turaţie de agitaţie 200 rot/min cu ajutorul Incubatorului microbiologic termostatat cu platan de agitare Heidolph model Titramax 1000.Cercetările experimentale s-au realizat pe probe de sol prelevate din interiorul societății Romplumb Baia Mare. Aceste cercetări s-au efectuat pentru a stabili în acelaşi timp şi comportamentul metalelor grele din solurile prelevate din punct de vedere al capacităţii lor de extracţie din aceste soluri, cu ajutorul metodelor ce presupun utilizarea de microorganisme. Un alt scop al acestor cercetări este legat de determinarea randamentului de solubilizare a metalelor grele în condiţii create pentru optimizarea acţiunii microorganismelor.Finalul lucrării este rezervat concluziilor şi observatiilor ce rezultă în urma prelucrării şi interpretării rezultatelor obţinute pentru toate testele efectuate.

Keywords


Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, soluri, metale grele, solubilizare

Full Text:

PDF