Studiul Influenţei Condiţiilor Climatice asupra Gradului de Atac al Moniliozei şi Pătării Roşii la Prun, în Funcţie de Soi şi Fertilizanţi

Marius Stana, Viorel Florian, Ioan Gheorghe Oroian

Abstract


Schimbările climatice, devenite din ce în ce mai evidente, afectează o serie de sectoare ale producţie agricole, unul dintre cele mai importante fiind cel pomicol. În acest context, în lucrarea de faţă este prezentat studiul influenţei condiţiilor climatice asupra atacului de monilioză asupra lăstarilor şi pătării roşii asupra frunzelor de prun, precum şi interacţiunile: condiţii climatice - fertilizarea foliară, condiţii climatice – soi, la patru soiuri de prun (Stanley, Tuleu timpuriu, Anna Spath şi Gras ameliorat) cultivate în zona Podişului Someşan, Călacea, judeţul Sălaj, în trei ani experimentali: 2007, 2008 şi 2009. În ceea ce priveşte interacţiunea condiţii climatice - fertilizare foliară s-a constatat faptul că anul 2008 a fost cel mai favorabil în ceea ce priveşte atacul moniliozei asupra lăstarilor, iar soiul la care gradul de atac a fost cel mai ridicat (9.41%) este Stanley şi cel mai scăzut în anul 2007 (6.43%). când de altfel se înregistrează valori distinct semnificative faţă de medie. În cazul atacului de monilioză pe lăstari nu se poate face o diferenţiere statistică privind rezultatele soiurilor la atacul de monilioză pe lăstari însă se poate remarca faptul că ierarhizarea comportării soiurilor la atacul de monilioză în condiţiile aplicări unor fertilizări foliare situează pe primul loc Anna Spath (7.47%), Tuleu timpuriu (7.54%), Stanley (7.83%) şi Gras ameliorat (7.96%). Patogenul vegetal Polystigma rubrum s-a manifestat la valori maxime tot în condiţiile anului experimental 2008, gradul de atac pe frunze ajungând până la valori de 5.71%. Soiul cel mai rezistent la pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum) s-a dovedit a fi soiul Stanley în timp ce soiul sensibilitatea cea mai scăzută o înregistrează soiul Anna Spath.

Keywords


îngrăşământ foliar maladie, Monilinia spp., Polystigma rubrum

Full Text:

PDF