Studiul Interacţiunii dintre Factorii ce Afectează Gradul de Atac al Moniliozei asupra Culturilor de Prun din zona Călacea, judeţul Sălaj

Marius Stana, Viorel Florian, Ioan Gheorghe Oroian

Abstract


Monilioza reprezintă una dintre cele mai importante maladii manifeste la cultura prunului. Datorită acestui fapt, în studiul de faţă s-a urmărit abordarea ei din prisma interacţiunii mai multor factori (fertilizare - soi - grad de atac) la fructele de prun, prin aplicarea analizei de regresie multiplă. Experimentul s-a realizat pe parcursul a trei ani: 2007, 2008 şi 2009, utilizându-se soiurile:, în condiţiile aplicării a trei îngrăşăminte foliare şi a tratamentului cu 10 fungicide. S-au obţinut corelaţii multiple foarte puternice (0,999 – 0,893) pozitive, între soiurile analizate, fertilizare şi tratament în toţi anii experimentali. Conform dreptlor de regresie, aplicarea fungicidelor are drept consecinţă, în toate cazurile, reducerea gradului de atac. La toate soiurile studiate s-a obţinut o corelare moderată a acestora în condiţii de fertilizare - tratament cu cele înregistrate în condiţii de fertilizare în lipsa tratamentelor, dar cu grade de dispersie diferite.

Keywords


maladie, Monilinia spp., fertilizare, tratamente, analiza de regresie multiplă

Full Text:

PDF